JILIN SENFENG PIPE CO., LTD.

Double Loosing Flange Taper

Double Loosing Flange Taper

0.00
0.00
  


DNdnL
6040130
50160
6540130
8050185
60185
65190
10050195
60195
65195
80195
12550200
60170
65170
80170
100170
15050200
60190
80190
100190
125190
20050300
60235
65235
80235
100235
125270
150235
25060300
65300
80300
100270
125300
150250
200270
30080300
100270
125300
150265
200270
250270
350150300
200300
250300
300300
400150270
200300
250300
300300
350300
450200600
250600
300600
350300
400300
500200400
250400
300400
350500
400600
450300
600350750
400700
450650
500600
Products

Contact JSP

Panshi

(Headquarters)

Fukang Rd,

Panshi,

Jilin, China

T: 0086 4326562291

info@jilinpipe.com

www.jilinpipe.com

Yantai

(Distribution Center, International)

513,

Municipal Building,

Yantai,

Shandong.

T: 008618605356016

angus@jilinpipe.com

Gaizhou

(Manufacturing)

Industrial Zone,

Gaizhou,

Yingkou,

Liaoning,

T: 0086 18741792200

rocky@jilinpipe.com